Chinh phục cực Đông của Việt Nam tại Khánh Hòa.

Trước đây Mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh (Phú Yên) được coi là điểm cực Đông của nước ta, thậm chí nơi này còn có một cột mốc lớn đề chữ “Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”. Sau này khi Mũi Đôi (Khánh Hòa) được khám phá, các nhà khoa […]