Hướng dẫn lắp giá treo tivi Vitdag

Model 3265. + Dùng tô vit và các ốc vít phù hợp lắp 2 điểm A và B như hình ảnh, có thể lật ngược phụ kiện hoặc thêm long đen nếu cần thiết. +Tại hai vị trí C và D có thể không cần lắp ở một số tivi, hoặc lắp thêm long đen […]