Kính viễn vọng khổng lồ tìm kiếm người ngoài hành tinh.

kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới đã được khánh thành, vào cuối tháng 9 với mục tiêu tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Của người trung quốc HÌnh ảnh tổng thể kĩnh viễn vọng chuẩn bị được lắp đặt trên một khu vực rộng lớn khổng lồ. công trình xây dựng […]