Trạm vũ trụ thiên cung 1 sắp đâm xuống trái đất, và có thể gây tai họa.

Trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc có tên là Tiangong-1 (Thiên Cung 1) dài 10,3 mét được phóng lên quỹ đạo vào năm 2011 nó đã hết hạn trên quỹ đạo và cần trở về Trái đất bằng cách rơi xuống đại dương một cách có kiểm soát. Tuy nhiên, theo giới quan […]